Condicions Generals

POLÍTICA DE VENDA- CONDICIONS GENERALS entre Comprador i Bake & Fun®

La venda dels productes llistats en Bake & Fun® està regulada per les condicions de venda de la nostra tenda, que el Comprador accepta en navegar i comprar en la nostra web. Aquestes condicions de venda poden veure's modificades en qualsevol moment per exclusiu dret de Bake & Fun®.

Compra, ús i garantia del producte

La selecció i compra de qualsevol article en la nostra web és responsabilitat exclusiva del comprador, que haurà de ser major d'edat. L'ús i funció que el mateix comprador destini a aquest producte també és la seva responsabilitat. Per tal raó, Bake & Fun® no es fa responsable que el producte sigui l'adequat per a les aplicacions preteses pel comprador ni que aconsegueixi els objectius previstos (total o parcialment) para els que hagi efectuat la compra.

Els productes oferts no han d'usar-se amb finalitats comercials sense les autoritzacions prèvies dels seus fabricants.

Bake & Fun® es reserva el dret d'actualitzar i modificar el seu catàleg de productes sense previ avís.

Tots els productes oferts en la nostra web tenen garantia de fabricació. Aquesta garantia depèn del certificat que emet cada fabricant.

Sota cap circumstància Bake & Fun® es fa responsable dels danys, directes o indirectes, ja siguin materials, personals, econòmics o de qualsevol índole, derivats de l'ús dels productes comprats en la nostra web.

Preu i Pagament dels productes

Els preus dels productes en Bake & Fun® estan indicats en EUROS (€) i INCLOUEN L'IVA.

El titular del compte on es realitzen tots els pagaments, independentment del mètode emprat, és l'empresa Muchachamaca SCP.

Els preus dels productes mostrats en la web de Bake & Fun® NO INCLOUEN les despeses d'enviament.

Els preus dels productes mostrats en la web de Bake & Fun® poden sofrir modificacions sense previ avís. Bake & Fun® es reserva el dret a no tramitar alguna comanda si detecta un error tipogràfic o preu erroni d'un producte excepte acceptació expressa del comprador.

Bake & Fun® establirà a la seva sencera discreció les promocions i descomptes a la seva web, podent anul·lar-los o modificar-los quan així ho consideri.

Enviament dels productes i despeses d'enviament

Els enviaments de Bake & Fun® es realitzaran, en el major dels casos, amb embalatge reciclat.

Els productes llistats en Bake & Fun® estan disponibles en estoc quan es visualitzen. Ocasionalment pot succeir que per demanda un mateix producte al mateix temps durant el procés de compra en procedir al pagament no estigui disponible. En aquest cas es notificarà i preguntarà al comprador per correu electrònic si desitja que s'enviï després amb la resta de la comanda o si prefereix treure-ho de la comanda.

Puntualment les comandes poden retardar-se un màxim de 10 dias perquè el producte que sol·licita el comprador (si fos més d'un) es troba en reposició o per danys propis del fabricador. En tot moment es notificarà al comprador.

En casos de força major derivades per tercers o altres causes que obstaculitzin el lliurament dels productes  Bake & Fun® no es fa responsable y no té la obligació d'indemnització. Es consideren causes de força major les ocasionades per tercers i que no són derivades de l'actuació i/o gestió de Bake & Fun®. Per exemple: vaga de transportistes, accidents, incendis, desastres naturals, etc.

El temps de lliurament estipulat pot variar depenent del País de destinació. Qualsevol risc o imprevist en relació al lliurament del producte (duanes, impostos locals, taxes, etc. en País destí) són responsabilitat del comprador.

Si el comprador rebés un producte defectuós o el paquet estigues en mal estat hauria d'enviar-nos un email a la brevetat possible () per fer-nos càrrec de la incidència (veure Devolucions i Reclamacions).

Per a enviaments a Ceuta i Melilla és obligatori proporcionar la identificació (DNI, NIE , pasaporte) de la persona a qui va dirigit el paquet per a control de duanes. Les despeses derivades de la duana (aranzels, impostos locals, etc.) són responsabilitat del comprador.

Si la comanda no ha pogut ser lliurada per absència del Comprador i el servei de missatgeria no aconsegueix acordar un nou lliurament amb ell o el Comprador desisteix o no ho recull després de repetits avisos, o qualsevol altra raó aliena a Bake & Fun®, Bake & Fun® podrà resoldre el compromís de compra-venda sense dret a rembolsament.

El comprador pot seleccionar el tipus d'enviament:

 • Correu Ordinari - termini de lliurament estimat Espanya Peninsular entre 48/96 hores en dies laborables. Sense nombre de seguiment. No es comptabilitzen dies festius nacionals, locals ni caps de setmana (Barcelona). Els possibles retards que es puguin esdevenir en el lliurament no donen dret a indemnització.
 • Correu Certificat - termini de lliurament estimat Espanya Peninsular entre 48/96 hores en dies laborables. Amb nombre de seguiment. No es comptabilitzen dies festius nacionals, locals ni caps de setmana (Barcelona). Els possibles retards que es puguin esdevenir en el lliurament no donen dret a indemnització.
 • Postal Express (missatgeria urgent) - temps estimat en Espanya Peninsular entre 24/48h. Amb nombre de seguiment. No es comptabilitzen dies festius ni caps de setmana.
 • Recollida a Magatzem - s'ha d'acordar un dia / hora amb Bake & Fun® a través de natalia@bakeandfun.com. Adreça de recollida a Barcelona.

L'import de les despeses d'enviament INCLOU l'IVA.

Les despeses d'enviament es calculen d'acord al pes dels productes sol·licitats. Les tarifes mínimes per despeses de manipulació i enviament dins d'Espanya Peninsular:

    Correu Ordinari: 3 Euros - de 0-0,450 Kg
    Correu Certificat: 5 Euros - de 0-0,470 Kg
    Postal Express: 7,30 - de 0 - 0,350  Kg
    Recollida a magatzem: 0 Euros.

Els possibles retards en el lliurament de la comanda i que siguin ocasionats directament per tercers (correus, postal exprés, Tips@) no donen dret a reemborsament o indemnització.

El sistema de pagament mostrarà automàticament el total de despeses d'enviament segons la adreça de lliurament, el tipus d'enviament seleccionat i el pes total del paquet.

Devolucions i reclamacions

No s'accepten devolucions de cap dels nostres productes excepte les següents excepcions:

 • Si el producte té defectes de fabricació
 • Si el producte no correspon al de la comanda

En aquests casos el termini per realitzar el canvi o devolució serà de 7 dies naturals des de la seva recepció.

Per fer la devolució:

 • El comprador haurà d'enviar-nos un email a la brevetat possible () per comunicar-nos la incidència. Tot canvi o devolució haurà de ser comunicat i acceptat entre el Comprador i Bake & Fun®
 • Bake & Fun® indicarà al comprador l'adreça per retornar el paquet. Les despeses de la devolució són a càrrec del comprador.
 • Si el producte a retornar no correspon al de la comanda haurà  de tenir la seva caixa original precintada (sense obrir) i estar acompanyat de la factura de compra.
 • Quan Bake & Fun® rebi la mercaderia s'avaluaran les condicions de recepció i es procedirà a: canviar el producte, fer un val descompte per a la següent compra o retornar els diners en el número de compte que indiqui el Comprador. La quantitat a retornar serà el que originalment consti en la comanda.
 • Bake & Fun® recomana en cas de dubte, contactar prèviament per analitzar el cas i optar per la millor solució.

Dades personals

Per favor consulti la pàgina corresponent sobre la nostra política de privacitat per mes informació.

Penal

Bake & Fun® podrà iniciar accions judicials contra tota comanda fraudulenta formulada a la seva web.

Jurisdicció competent

El comprador i Bake & Fun® acorden que qualsevol acció legal o demanda derivada d'aquest contracte de compra-venda serà primerament estudiada de manera amistosa per les parts o resolta en els Tribunals i Instàncies Legals de la ciutat de Barcelona.

Informació de contacte

Per contactar amb nosaltres, a través de l'e-mail .

Para contactar con nosotros:

En Europa: natalia@bakeandfun.com
[Dilluns a Divendres de 16h-20h] 630.802.773

En USA: info@muchachamaca.com.
[Dilluns a Divendres de 9h-16h] +1 925 339 1002

 

Bake&FUN - Mi Dulce Repostería es una colaboració entre
Muchachamaca SCP
08859. Begues (Barcelona)
NIF: J63904627

i Nat's Cakes
NIF: 38117748D
08025 Barcelona